Skip to content

மேலே கீழே

மேலேயே
ச‌ஞ்ச‌ரித்திருப்பேன்..

சினிமா ப‌ற்றி
பேசி, எழுதி,
க‌விதை
புனைந்து,
ப‌டைப்புல‌கில்
நீந்தி..


கீழே வ‌ந்துவிடுவேன்..

வீட்டுக்க‌ட‌ன்
ஈ.எம்.ஐ.
க‌ட்டுவ‌த‌ற்கு.

Published inக‌விதை

4 Comments

  1. யதார்த்தமான வரிகள்..

  2. வ‌ருகைக்கும் ர‌சிப்பிற்கும் ந‌ன்றி.

  3. ஒரு கலைப்படம் பார்த்தா மாதிரி இருக்குங்க..

  4. குழ‌ப்ப‌மா இருக்குங்க‌றீங்க‌.. ரைட் :)

Leave a Reply to Toto Cancel reply

%d bloggers like this: