ச‌ந்தோஷ‌மா இருக்கியா ?

“எங்க‌ வீட்ல‌
செவ்வாய்கிழ‌மை
க‌வுச்சி கெட‌யாது
துர்க்கைக்கு விர‌த‌மிருக்க‌ணும்”

“காபி கொடுத்தா
தாங்க்ஸ் சொல்ல‌ மாட்டீங்க‌ளா”

“ப‌ஸ்ஸுல‌ போனாலே
என‌க்கு பெர‌ட்டும்”

“ஒண்ணு சொன்னா
கோச்சிக்க‌ மாட்டிங்க‌ளே”

போன்ற‌

ம‌ண‌மான‌ முத‌ல் வார‌த்தில்
மாறுப‌டுத‌லின் முத‌ல்
இலைக‌ள் துளிர்ப்ப‌தில்
க‌ல‌வ‌ர‌மாகிறான்
ஆண்.

எந்த‌ அப்ப‌னும்ம‌க‌னைத் த‌னியாக‌
அழைத்துக்
கேட்ப‌தில்லை

ம‌ரும‌க‌
உன்னை ந‌ல்ல‌ப‌டியா
பாத்துக்கிறாளாப்பா
என்று.

Do you like what you read? or hate it? Please let me know what do you think.. I would love it!