Skip to content

பயணிக்காத வார்த்தைகள்

காற்றின் களிப்பில்
காடா விளக்கொளி அசைந்திருக்க
போர்வையும் புடவையும்
ஏலம் போடுபவர் போல
சலிக்காமல்
எடுத்துப் போடுகிறேன்
என் வார்த்தைகளை
ஏதோ காரணங்களுக்காக
சில வார்த்தைகள் கோர்வையாகிச்
சேர்ந்து பார்வையாளனோடு
கிளம்பி விடுகின்றன
சேராத வார்த்தைகளை
முன்பு போல
அடுக்கி வைத்துவிடுகிறேன்
மற்றொரு இடத்தில்
மற்றொரு விளக்கெரியும்
பொழுதுக்காக.

 

Published inUncategorized

Be First to Comment

Do you like what you read? or hate it? Please let me know what do you think.. I would love it!

%d bloggers like this: