Skip to content

புலி – 1

ஏதோ ஒரு கறி
கடிக்கும் உணவு
சிமெண்ட் தொட்டியில்
குடிக்கும் நீர்
வைக்கோல் மெத்தை
படுக்கும் உறைவிடம்
தீ வட்டத்துக்குள் அனல் பட
பிடிக்காமல்
குதிக்கும் வேலை
என
காலம் தள்ளியது
கானகம் மறந்த
கூண்டுப் புலி,
மாத சம்பளத்துக்கு.
Published inUncategorized

Be First to Comment

Do you like what you read? or hate it? Please let me know what do you think.. I would love it!

%d bloggers like this: